Utredning / basutredning

Vi erbjuder psykologutredningar på uppdrag av exempelvis privatpersoner, skola, vård, omsorg, socialtjänst och behandlingshem.

För information kontakta Petra.

Borås Psykoterapiinstitut AB | Allégatan 39 | 503 32 Borås | Org. nr: 556820-4191 | Tel: 033-12 27 60 | info@boraspsykoterapiinstitut.se

Produktion: Evighet