Psykoterapi
En del människor har länge haft symtom som ångest, oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet utan att ha kunnat komma tillrätta med detta. Andra har fått dessa eller andra symtom i samband med någon i tiden mer närliggande händelse eller kris, t.ex. skilsmässa, allvarlig sjukdom, problem med barnen eller med de egna föräldrarna. Ibland kan problemen ta sig uttryck i kroppsliga symtom som t.ex. magkatarr eller huvudvärk.

Vi bedriver KBT såväl som psykodynamisk terapi.

Borås Psykoterapiinstitut AB | Allégatan 39 | 503 32 Borås | Org. nr: 556820-4191 | Tel: 033-12 27 60 | info@boraspsykoterapiinstitut.se

Produktion: Evighet