Par/familjeterapi (partners, föräldrar-barn, syskon och andra konstellationer)

Vi erbjuder traditionell parterapi. Det sker vanligtvis i sessioner om 2 * 45 minuter. Vid intresse kontakta Petra.

  • Parterapi hjälper till att bryta gamla destruktiva mönster och att hitta nya.
  • Hjälp till en bättre kommunikation.
  • Ökad förståelse både för sig själv och varandra.
Borås Psykoterapiinstitut AB | Allégatan 39 | 503 32 Borås | Org. nr: 556820-4191 | Tel: 033-12 27 60 | info@boraspsykoterapiinstitut.se

Produktion: Evighet