Organisation

Vi har lång samlad erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling, chefshandledning, grupputveckling, konfliktlösning samt psykolsocialt arbetsmiljöarbete.

För information maila Petra eller ring 0702 - 21 05 90 / 033 - 12 27 60.

Borås Psykoterapiinstitut AB | Allégatan 39 | 503 32 Borås | Org. nr: 556820-4191 | Tel: 033-12 27 60 | info@boraspsykoterapiinstitut.se

Produktion: Evighet