Handledning

Alla vi som arbetar på Borås Psykoterapiinstitut är utbildade handledare.

Vi erbjuder handledning till arbetsplatser av olika slag. Detta innefattar psykoterapihandledning, psykosocial handledning till personal inom socialtjänst, psykiatri, somatisk sjukvård, barn- och ungdomsvård, kriminalvård, missbruksvård, skola m.m. Vi ger även chefshandledning.

Borås Psykoterapiinstitut AB | Allégatan 39 | 503 32 Borås | Org. nr: 556820-4191 | Tel: 033-12 27 60 | info@boraspsykoterapiinstitut.se

Produktion: Evighet